Dansk Sprogrevision

Tekstrevision

I mange tilfælde er det nødvendigt at tekst fremstår fuldstændig perfekt. Manglende sproglig præcision, uhensigtsmæssigt ordvalg, grammatiske fejl og retskrivningsproblemer virker forstyrrende og forvrænger tekstens budskab. Præcision i skriftsproget er altafgørende, og et korrekt, præcist og formfuldendt sprogs signalværdi bør ikke undervurderes. Fejl og mangler i en tekst kan i høj grad påvirke læserens opfattelse af den person, virksomhed eller organisation som lægger navn til teksten.

Dansk Sprogrevision optimerer tekst så den fremstår korrekt, præcis og formfuldendt. Tekstrevision foretaget af Dansk Sprogrevision er en mere omfattende korrektur som ikke blot korrigerer eventuelle sproglige fejl, men også tager hensyn til tekstens komposition, stil, layout og andre væsentlige faktorer.

Dansk Sprogrevision varetager som udgangspunkt ikke en traditionel tekstforfatterfunktion, men tager sig kærligt af og optimerer allerede eksisterende tekst. Det er altid en fordel at lade en ekstern sprogkonsulent der ikke har været involveret i udformningen af den pågældende tekst, gå teksten efter i sømmene for at opnå det bedste resultat. I langt de fleste tilfælde vil en professionel, ekstern gennemgang af teksten blotlægge sproglige problemer.

 

PRIS:

695 kr. pr. time


BESTILLING:

(1) Send din tekst til info@dansksprogrevision.dk. Samtidig kan du evt. anføre specifikke krav til tekstrevisionen.

(2) Du modtager et tilbud baseret på en hurtig vurdering af opgavens omfang. Du får samtidig at vide hvornår du modtager den færdige tekstrevision.

(3) Du godkender tilbuddet, og Dansk Sprogrevision går i gang med at revidere din tekst.

(4) Du modtager den færdige tekstrevision og har nu mulighed for at tage stilling til og gøre brug af de rettelser, ændringsforslag og kommentarer som tekstrevisionen indeholder.
Dansk Sprogrevision Brolæggerstræde 6, baghuset, 1. sal 1211 København K 29 72 28 11 info@dansksprogrevision.dk