Dansk Sprogrevision

Priser

Korrektur
Prisen for regulær korrektur fastsættes ud fra en fast pris pr. side. Rigtig god korrektur kræver to separate gennemlæsninger, men du kan også nøjes med en enkelt gennemlæsning, hvilket naturligvis er billigere. Du kommer langt med en enkelt grundig gennemlæsning, men det endelige resultat bliver selvfølgelig bedre hvis du vælger to. Dansk Sprogrevision anbefaler altid to gennemlæsninger af teksten.

Tekstrevision
Dansk Sprogrevisions honorar beregnes på grundlag af timeløn. Priser baseret udelukkende på tekstmængde vha. optælling af det samlede antal anslag, ord eller sider tager ikke højde for tekstens sproglige kvalitetsniveau. Det tager ganske enkelt kortere tid at revidere en velformuleret og gennemarbejdet tekst end en mindre vellykket tekst. Når prisen er baseret på timeløn, betyder det at du belønnes for at skrive godt. Og sådan skal det være.

Hver enkelt tekstrevisionsopgave bliver mødt med et tilbud fra Dansk Sprogrevisions side. Hvor meget tekst drejer det sig om? Hvor hurtigt skal opgaven løses? Hvilken type tekst er der tale om? Hvor omfattende er kravene til tekstrevisionen? Nogle gange er det nødvendigt at foretage en gennemgribende revision af teksten, andre gange skal der ikke mere til end en regulær korrektur.

Sproglig rådgivning
Dansk Sprogrevisions honorar beregnes på grundlag af timeløn. Hver enkelt rådgivningsopgave bliver mødt med et tilbud fra Dansk Sprogrevisions side.

 

KORREKTUR:

85 kr. pr. side
(én gennemlæsning)

135 kr. pr. side
(to gennemlæsninger)

1 side = 2.500 anslag inkl. mellemrum (ca. 450 ord).


TEKSTREVISION:

695 kr. pr. time


SPROGLIG RÅDGIVNING:

895 kr. pr. timeFORRETNINGSBETINGELSER:

Betalingsbetingelser: bankoverførsel senest 8 dage efter modtagelse af faktura.

Bankkonto:
5337 (reg.nr.)
0000240761 (kontonummer)
Arbejdernes Landsbank

Alle priser er ekskl. moms.
Dansk Sprogrevision Brolæggerstræde 6, baghuset, 1. sal 1211 København K 29 72 28 11 info@dansksprogrevision.dk